วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ มีประโยชน์อย่างไร ใครควรฉีด

0
35

ประเทศไทยพบการระบาดของไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ตลอดปี โดยพบการระบาดมากที่สุดในฤดูฝน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงตุลาคม และฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงมีนาคม ของทุกปี และพบทุกกลุ่มอายุ โดยไม่จำกัดแค่ในเด็กเล็กหรือคนที่มีสุขภาพอ่อนแอเท่านั้น แม้แต่ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงก็สามารถติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่และเป็นพาหะแพร่กระจายเชื้อให้แก่ผู้คนรอบข้างได้ ซึ่งผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการแสดงเพียงเล็กน้อย แต่บางรายอาจมีอาการรุนแรงต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และมีจำนวนไม่น้อยที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต การฉีดวัคซีนไวรัสไข้หวัดใหญ่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน  จึงเป็นการช่วยลดความรุนแรงและป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่นี้ได้

ไข้หวัดใหญ่ เป็นไข้หวัดที่มีระดับความรุนแรงมากกว่าไข้หวัดธรรมดา แต่อาการเริ่มแรกมักไม่แตกต่างกันนัก ซึ่งอาการของแต่ละคนยังแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ที่ผู้ป่วยได้รับเชื้อ วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2020 แบ่งได้เป็น 2 สายพันธุ์หลักๆ โดยในแต่ละสายพันธุ์จะแบ่งตระกูลย่อยได้ออกมาอีกเป็น 4 ชนิดด้วยกัน ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A 2 สายพันธ์ แบ่งออกเป็นไวรัสชนิด A สายพันธุ์ Brisbane (H1N1) และ ไวรัสชนิด A สายพันธุ์ South Australia (H3N2) เป็นไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการรุนแรง หากแพร่ระบาดแล้วจะควบคุมได้ยากกว่าชนิดอื่นๆ เชื้อที่ตรวจพบในร่างกายมีความเสี่ยงต่อการกลายพันธุ์ได้สูง และสามารถแพร่กระจายจากสัตว์สู่คนได้ด้วย

สำหรับไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B 2 สายพันธ์ แบ่งออกเป็น ไวรัสชนิด B สายพันธุ์ Washington และ ไวรัสชนิด B สายพันธุ์ Phuket เป็นไวรัสที่จะพบเชื้อได้ในคนเท่านั้น อาการไม่รุนแรงเท่าสายพันธุ์ A ส่วนมากจะเกิดการแพร่ระบาดในช่วงฤดูหนาว เพราะสภาพแวดล้อมที่เชื้อไวรัสชนิดนี้ชอบ คือ อากาศเย็นและแห้ง โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนมกราคมที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ของไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลทุกปี เพื่อการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ คนไทยจึงควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี โดยเฉพาะในช่วง “ก่อนฤดูฝน” ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดสูงสุด

นอกเหนือจากการปกป้องร่างกายจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ทั้ง 4 สายพันธุ์ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ยังช่วยลดอัตราการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ ลดปัญหาจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะในเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรัง

นอกจากนี้ยังลดการใช้ยาปฎิชีวนะจากภาวะแทรกซ้อนในการติดเชื้อแบคทีเรีย ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา ลดการขาดงานหรือขาดเรียนหากต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล  และลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่อีกด้วย โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพอยู่แล้วยิ่งสมควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆ ปี ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ไตวาย หอบหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง  โรคหัวใจ และโรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบำบัด กลุ่มหญิงมีครรภ์ ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 4 เดือน , บุคคลที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป, เด็กเล็ก อายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี, ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ , ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย , ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้ติดเชื้อ HIV

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่